Bestyrelsen i Visens Venner i Tastrup


Formand
Bent Andersen
Tlf.:2548 7227
Næstformand
Steen Vigholt
Tlf.: 4637 0260
Kasserer
Ingrid Arlnæs
Tlf.: 2874 4514
Sekretær
Ruth Kristensen
Tlf.: 4399 4781
Bestyrelsesmedlem
Ulla Olsen
Tlf.: 4399 4442

Bestyrelsesmedlem
Helle Jensen
Bestyrelsesmedlem
René Wiinblad
Tlf.:6046 4171

1. Bestyrelsessuppleant
Jan Jørgensen

2. Bestyrelsessuppleant
Karen Kjær